متن آهنگ Infinity جیمز یانگ

دانلود گلچین آهنگ های فروردین 1401
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ Infinity جیمز یانگ

جیمز یانگ Infinity

Jaymes Young Infinity

Baby, this love, I’ll never let it die
عز یزم، این عشقه، من هیچ وقت اجازه نمیدم که از بین بره
Can’t be touched by no one
برای هیچکس قابل لمس نیست
I’d like to see ’em try
دوست دارم که تلاش اونارو ببینم که میخوان از بین ببرنش
I’m a mad man for your touch, girl, I’ve lost control
من دیوونه ی اینم که لمسم کنی، دختر، من کنترل خودمو از دست دادم
I’m gonna make this last forever, don’t tell me it’s impossible
من میخوام اینو برای اخر ین بار بسازماین عشقو همیشگی و پایدار کنم، نگو که نمیتونم
♪♪♪
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من تا ابد عاشقتمهمیشه عاشقتم
I love you for infinity Oh, oh, oh
من تا ابد عاشقتم
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من تا ابد عاشقم
I love you for infinity Oh, oh, oh
من تا ابد عاشقتم
Oh, darling, my soul
اوه، محبوب من، تو میدونی که
You know it aches for yours
روح من، برای عشق تو درد میکشه
And you’ve been filling this hole, since you were born, oh
و تو، با به دنیا اومدنت، این دردو از بین بردی اصطلاح، پرکردن سوراخ، اصطلاح از حل کردن
مشکله
♪♪♪
‘Cause you’re the reason I believe in fate
چون تو، دلیل اعتقاد من به سرنوشت هستی
You’re my paradise
تو بهشت و سعادت من هستی
And I’ll do anything to be your love, or be your sacrifice
من هرکار ی انجام میدم که تو عاشقم باشی ، یا قربانی تو باشم
♪♪♪
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من عاشق توعم تا ابد
I love you for infinity Oh, oh, oh
من تا ابد عاشق توعم
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من عاشتم برای همیشه
I love you for infinity Oh, oh, oh
من عاشق توعم برای همیشه
♪♪♪
Meet me at the bottom of the ocean
منو در انتهای اقیانوس ملاقات کن
Where the time is frozen
جاییکه زمان متوقف میشه
Where all the universe is open
جاییکه تمام جهان اشکار میشه
Love isn’t random, we are chosen
عشق تصادفی نیس، ما انتخاب میکنیم
And we could wear the same crown
و ما میتونیم، یه تاج رو بزار یم سرمونیه انتخاب داشته باشیم و با ینفر برای همیشه باشیم
Keep slowing your heart down
قلبتو اروم کن
We are the gods now
ما الان خدایان عشق هستیم خدایان عشق اساطیر یونان
♪♪♪
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من عاشق توعم تا ابد
I love you for infinity Oh, oh, oh
برای همیشه عاشقتم
‘Cause I love you for infinity Oh, oh, oh
چون من عاشقتم تا ابد
I love you for infinity Oh, oh, oh
من برای همیشه عاشق توعم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود