سنتی


منتخب خوانندگان سنتی مشاهده همه

دانلود آهنگ سنتی

7860

موسیقی سنتی ایرانی، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، از هزاران سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته، و آنچه دل‌نشین‌تر، ساده‌تر و قابل‌فهم تر بوده‌است امروز در دسترس است، بخش بزرگی از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، و یونان متأثر از این موسیقی است و هرکدام به سهم خود تأثیراتی در شکل گیری این موسیقی داشته‌اند.
از خواننده های سبک سنتی می توان به سالار عقیلی، شهرام ناظری، ایرج بسطامی، محمدرضا شجریان و … اشاره کرد.


دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور تصنیف مارش خون

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور کمانچه و آواز

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور تصنیف به گردش فروردین

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور تصنیف نازنین

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور تصنیف موسم گل

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور سنتور و آواز

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آهنگ سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور تصنیف جان من

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آلبوم سالار عقیلی و مصطفی جلالی پور ماه پشت ابر

دانلود آلبوم
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر ایوان شب (بیکلام)

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر مست ناز

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر ویس و رامین

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر ایوان شب

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر بال

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر جان بی قرار

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر نغمه ها

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر صبح روشنایی

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آلبوم فریبرز فرهنگ مهر بر بال نغمه ها

دانلود آلبوم
همایون شجریان بال رویایی عشق

دانلود آهنگ همایون شجریان بال رویایی عشق

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم لیلا

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم سبزه یار

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم سرو خرامان

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم سه گدار

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم نوایی

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم مرغ شب

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم دلبر

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آهنگ رضا کاظمی مقدم مجنون

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آلبوم رضا کاظمی مقدم عزیز جان

دانلود آلبوم
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی نیایش

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی چه دقیق برگرفتی دل تنگ ما به بازی

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی به یاد دوست

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی صبح

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی هوای تازه

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی رقص پروانه

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی سرافشان

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی افسون

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آهنگ جواد بطحائی به یاد دوست

دانلود آهنگ
دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آلبوم جواد بطحائی افسانه

دانلود آلبوم
مشاهده بیشتر

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود