متن آهنگ Stereo Hearts آدام لوین و جیم کلس هیروز

دانلود گلچین آهنگ های شهریور 1400
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ Stereo Hearts آدام لوین و جیم کلس هیروز

جیم کلس هیروز Stereo Hearts

Gym Class Heroes Stereo Hearts

My heart’s a stereo
قلب من یه دستگاه استریوئه
It beats for you, so listen close
اون به خاطر تو میزنه،پس خوب گوش کن
Hear my thoughts in every no-o-o-te
افکارم روی هر نت رو بشنو
Make me your radio
منو رادیوی خودت کن
And turn me up when you feel low (turn it up a little bit)
وقتی احساس ناراحتی داری صدامو بلند کن
♪♪♪
If I was just another dusty record on the shelf
اگه من فقط یه نوار دیگه ی گرد و خاکی تو قفسه بودم
Would you blow me off and play me like everybody else
مثل بقیه پاکم می کردی و پخش می کردی؟
If I asked you to scratch my back, could you manage that
اگه ازت میخواستم پشتمو بخارونی،می تونستی این کارو بکنی؟
Like yea [scratched], check it Travie, I can handle that
جوری که انگار خوب خونده چکش کن،تراوی من از پسش برمیام
Furthermore, I apologize for any skipping tracks
از این گذشته،به خاطر هرآهنگی که رد میشه معذرت میخوام
It’s just the last girl that played me left a couple cracks
اون فقط به خاطر اینه که آخرین دختری که منو پلی کرد چندتا خراش و شکستگی به جا گذاشت
♪♪♪
I used to used to used to, now I’m over that
عادت داشتم،حالا ازش گذشتم
Cause holding grudges over love is ancient artifacts
چون کینه ها رو بالای عشق گذاشتن یه محصول مصنوعی و قدیمیه
If I could only find a note to make you understand
اگه می تونستم یه نتی پیدا کنم که تو بفهمی
I’d sing it softly in your ear and grab you by the hand
آروم اونو توی گوشت می خوندم و به وسیله گرفتن دستت،می گرفتمت
Just keep me stuck inside your head, like your favorite tune
فقط تو ذهنت نگهش دار، مثل آهنگ مورد علاقت
And know my heart’s a stereo that only plays for you
و بدون قلب من یه دستگاه استریوئه که فقط برا تو می زنه
♪♪♪
If I was an old-school fifty pound boombox (remember them?)
اگه من یه بوم باکس قدیمی پنجاه پوندی بودم
Would you hold me on your shoulder wherever you walk
هرجا که میرفتی،منو رو شونت نگه میداشتی؟
Would you turn my volume up in front of the cops (turn it up)
صدامو جلوی پلیسا بلند می کردی؟
And crank it higher every time they told you to stop
و هر بار که بهت میگفتن بسه اونو (دکمه ولومم رو) محکمتر می پیچیدی؟
♪♪♪
And all I ask is that you don’t get mad at me
و همه چیزی که می خوام اینه که از دستم عصبانی نشی
When you have to purchase mad D batteries
وقتی مجبوری باتریهای دیوانه وار دی رو بخری
Appreciate every mix tape your friends make
قدر هر نواری که دوستات واست میکس می کنن بدون
You never know we come and go like on the interstate
تو هیچ وقت نمی دونی ما میایم و میریم مثل اینکه تو جاده ایالتی هستیم
♪♪♪
I only pray you’ll never leave me behind (never leave me)
فقط دعا می کنم که هیچ وقت ترکم نکنی(هیچ وقت ترکم نکن)
Because good music can be so hard to find (so hard to find)
چون موسیقی خوب میتونه پیداکردنش خیلی سخت باشه(خیلی سخت باشه پیدا کردنش)
I take your hand and hold it closer to mine (yeah)
من دستتو می گیرمو و می کشمش نزدیکتر به خودم
Thought love was dead, but now you’re changing my mind
فکر میکردم عشق مرده ولی تو داری الان نظرمو عوض می کنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود