متن آهنگ Leave The Door Open جونگ کوک

دانلود گلچین آهنگ های مرداد 1400
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ Leave The Door Open جونگ کوک

جونگ کوک Leave The Door Open

JK BTS Leave The Door Open

Said baby, said baby, said baby
گفتم عزیزم، گفتم عزیزم، گفتم عزیزم
♪♪♪
What you doin’? (What you doin’?)
چیکار میکنی؟
Where you at? (Where you at?)
کجایی؟
Oh, you got plans? (You got plans)
اوه، تو برنامه هایی داری؟
Don’t say that (Shut your trap)
نگو (دهنتو ببند)
I’m sippin’ wine (Sip, sip) in a robe (Drip, drip)
من دارم نوشیدنی میخورم در یک لباس بلند
I look too good (Look too good)
من خیلی خوب به نظر میام
To be alone (Woo, woo)
تا تنها بمونم
My house clean (House clean), my pool warm (Pool warm)
خونم تمیزه، آب استخرم گرمه
Just shaved, smooth like a newborn
تازه شیو کردم، مثل یک نوزاد نرمم
We should be dancin’, romancin
ما باید برقصیم، قصه عاشقانه بسازیم
In the east wing and the west wing
در سمت شرق و غرب
?Of this mansion, what’s happenin
توی این عمارت، چه اتفاقی داره میفته؟
♪♪♪
I ain’t playin’ no games
من باهات بازی نمیکنم
Every word that I say is coming straight from the heart
هر حرفی که از دهن بیرون میاد از طرف قلبه
So if you tryna lay in these arms
پس اگه دلت میخواد در این بازوها بخوابی
♪♪♪
I’ma leave the door open
من درو برات باز میذارم
(I’ma leave the door open)
من درو برات باز میذارم
I’ma leave the door open, girl
من درو برات باز میذارم، دختر
(I’ma leave the door open, hopin’)
من درو برات باز میذارم، امیدوارم
That you feel the way I feel
تو هم مثل من احساس کنی
And you want me like I want you tonight, baby
و تو هم همونجور که من امشب میخوامت منو بخوای، عزیزم
Tell me that you’re comin’ through
بهم بگو که از در میایی تو
♪♪♪
Ooh, you’re so sweet (So sweet), so tight (So tight)
اوه تو خیلی شیرینی، خیلی سفتی
I won’t bite (Ah-ah), unless you like (Unless you like)
من گازت نمیگیرم، مگه اینکه خودت خوشت بیاد
If you smoke (What you smoke?), I got the haze (Purple haze)
اگه سیگار میکشی (چی میکشی؟)، من دود دارم
And if you’re hungry, girl, I got filets (Woo)
اگه گشنته، دختر، من گوشت دارم
Ooh, baby, don’t keep me waitin’
اوه عزیزم، منو منتظر نذار
There’s so much love we could be making (Shamone!)
میتونیم کلی عشق بازی کنیم
I’m talking kissing, cuddling
من حرف میزنم، میبوسم، در آغوش میگیرم
Rose petals in the bathtub
گلبرگ های گل رز در وان حموم
Girl, let’s jump in, it’s bubblin
دختر بیا بپریم توش, داره قل میزنه
♪♪♪
I ain’t playin’ no games
من باهات بازی نمیکنم
Every word that I say is coming straight from the heart
هر حرفی که از دهن بیرون میاد از طرف قلبه
So if you tryna lay in these arms (If you tryna lay in)
پس اگه دلت میخواد در این بازوها بخوابی
♪♪♪
I’ma leave the door open
من درو برات باز میذارم
(I’ma leave the door open)
من درو برات باز میذارم
I’ma leave the door open, girl
من درو برات باز میذارم، دختر
(I’ma leave the door open, hopin’)
من درو برات باز میذارم، امیدوارم
That you feel the way I feel
تو هم مثل من احساس کنی
And you want me like I want you tonight, baby
و تو هم همونجور که من امشب میخوامت منو بخوای، عزیزم
Tell me that you’re comin’ through (Come on, girl)
بهم بگو که از در میایی تو (به جنب، دختر)
♪♪♪
La-la-la-la-la-la-la (I need you, baby)
لا لا لا- لا لا لا لا (بهت نیاز دارم عزیزم)
La-la-la-la-la-la-la (I gotta see you, baby)
لا لا لا- لا لا لا لا (من باید ببینمت عزیزم)
La-la-la-la-la-la-la (Girl, I’m tryna give you this, ah)
لا لا لا- لا لا لا لا (دختر سعی دارم این عشقو بهت بدم)
♪♪♪
Hey, hey, I’ma leave my door open, baby
هی، هی، من درو برات باز میذارم، عزیزم
(I’ma leave the door open)
من درو برات باز میذارم
I’ma leave, I’ma leave my door open, girl
من میرم، من درو برات باز میذارم، دختر
(I’ma leave the door open, hopin’)
من درو برات باز میذارم، امیدوارم
And I’m hopin’, hopin
و من امیدوارم، امیدوارم
That you feel the way I feel
تو هم مثل من احساس کنی
And you want me like I want you tonight, baby
و تو هم همونجور که من امشب میخوامت منو بخوای، عزیزم
Tell me that you’re comin’ through (Woo!)
بهم بگو که از در میایی تو
♪♪♪
La-la-la-la-la-la-la (Tell me)
لا لا لا لا لا لا لا (بهم بگو)
Tell me that you’re coming through
بهم بگو که میایی
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo-woo)
وووو وووو، ووو ووو ووو، ووو ووو ووو
(Woo-woo-woo-woo, woo-woo-woo, woo-woo)
وووو وووو، ووو ووو ووو، ووو ووو ووو
La-la-la-la-la-la-la (La-la-la-la-la)
لا لا لا لا لا لا لا
Tell me that you’re coming through
بهم بگو که میایی
Girl, I’m here just waiting for you (Oh!)
دختر، من اینجا منتظر توئم
Come on over, I’ll adore you (I gotta know!)
بیا اینجا، من ستایشت میکنم
La-la-la-la-la-la-la (I’m waiting, waiting, waiting)
لا لا لا لا لا لا لا (من منتظرتم؛ متنظرم، متنظرم)
Tell me that you’re coming through (For you)
بهم بگو که میایی (بخاطر تو)
Girl, I’m here just waiting for you
دختر، من اینجا منتظر توئم
Come on over, I’ll adore you
بیا اینجا، من ستایشت میکنم
La-la-la-la-la-la-la
لا لا لا لا لا لا لا

  • عنوان اثر Leave The Door Open
  • موضوع متن آهنگ
  • خواننده جونگ کوک
  • کد آهنگ ۲۶۹۲۵۶
  • تاریخ انتشار ۹ مرداد ۱۴۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود