متن آهنگ Jingle Bell Rock مین یونگی و کیم تهیونگ

دانلود گلچین آهنگ های مرداد 1400
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ Jingle Bell Rock مین یونگی و کیم تهیونگ

کیم تهیونگ Jingle Bell Rock

BTS V Jingle Bell Rock

Oh, jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
♪♪♪
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Dashing through the snow
به تندی از وسط برفا رد میشیم
On a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
O’er the fields we go
از جاهایی که رد میشیم
Laughing all the way
همه جا صدا خندس
Bells on bob tail ring
زنگوله های بسته به دم ها، صدا میکنن
making spirits bright
آدم رو سرحال میارن
What fun it is to laugh and sing
خندیدن و سرود خوندن چه کیفی داره
A sleighing song tonight
امشب یک سرود سورتمه ای
jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
♪♪♪
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است روندن
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
♪♪♪
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
♪♪♪
jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است روندن
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
A day or two ago
یک یا دو روز قبل
I thought I’d take a ride
تو فکر سواری خوردن بودم
And soon Miss Fanny Bright
بعد یهو خانم ِ فانی برایت
Was seated by my side
کنارم نشسته بود
The horse was lean and lank
اسبه لاغر و وارفته بود
Misfortune seemed his lot
انگاری خیلی بد آورده بود
We got into a drifted bank
با سر رفتیم تو یک تپه برفی
And then we got upset
و حالمون گرفته شد
♪♪♪
Oh, jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ د ر کل راه(همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Oh, jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
♪♪♪
Jingle all the way
صدای جرنگ جرنگ کل راه (همه جا)
Oh, what fun it is to ride
اوه، چه جالب است سواری
In a one horse open sleigh
سوار بر یک سورتمه تک اسبه و رو باز
Jingle bells, jingle bells
صدای جرنگ جرنگ زنگ ها، صدای جرنگ جرنگ زنگ
Jingle all the way
صدای جرنگ کل راه(همه جا)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود