متن آهنگ یه آهنگ که منو یادت بندازه Something To Remind You استیند

دانلود گلچین بهترین آهنگ های سال 99 دانلود گلچین آهنگ های برتر اسفند 99
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ یه آهنگ که منو یادت بندازه Something To Remind You استیند

استیند Something To Remind You

Staind Something To Remind You

So this is it
که اینطور
I say goodbye
من خداحافظی کردم
To this chapter of my ever changing life
با این قسمت از زندگی همیشه در تغییرم
These mistakes
با این اشتباهات
♪♪♪
The path is long
چه راه طولانی
And I’m sure I’ll answer for them when I’m gone
و اطمینان دارم وقتی که برم براشون جوابی دارم
When the day comes in
وقتی روزش برسه
And the Sun won’t touch my face
و خورشید دیگه صورتم رو لمس نکنه
♪♪♪
Tell the ones who cared enough
برای افرادی که براشون مهم باشه توضیح میدم
That I finally left this place
که بالاخره اینجارو ترک کردم
It’s been so cold
اینجا خیلی سرد بود
Look at my face
تو صورتم نگاه کن
♪♪♪
All the stories it will tell I can’t erase
داستانهایی که صورتم برای گفتن داره رو نمیتونم پاک کنم
The road is long
جاده طولانیه
Just one more song
فقط یک آهنگ دیگه
A little something to remind you when I’m gone
یه آهنگ کوچیک که وقتی که برم منو یادت بندازه
♪♪♪
When I’m gone
وقتی که برم
The road to Hell
جاده ای که به جهنم ختم میشه
Along the way
جاده ای طولانی
Is paved with good intentions so they say
جاده ای طولانی که میگن با نیتهایی پاک سنگفرش شده
♪♪♪
And some believe
و بعضیها باور دارن
That no good deed
که خوبی در کار نیست
That go unpunished in the end or so it seems
که در آخر تنبیهه یا به نظر میرسه
When the day comes in
وقتی روزش برسه
♪♪♪
And the Sun won’t touch my face
و خورشید دیگه صورتم رو لمس نکنه
Tell the ones who cared enough
برای افرادی که براشون مهم باشه توضیح میدم
That I finally left this place
که بالاخره اینجارو ترک کردم
It’s been so cold
اینجا خیلی سرد بود
♪♪♪
Look at my face
تو صورتم نگاه کن
All the stories it will tell I can’t erase
داستانهایی که صورتم برای گفتن داره رو نمیتونم پاک کنم
The road is long
جاده طولانیه
Just one more song
فقط یک آهنگ دیگه
♪♪♪
A little something to remind you when I’m gone
یه آهنگ کوچیک که وقتی که مردم منو یادت بندازه
When I’m gone
وقتی که مردم
So this is it
که اینطور
I say goodbye
من خداحافظی کردم
♪♪♪
To this chapter of my everchanging life
با این قسمت از زندگی همیشه در تغییرم
These mistakes
با این اشتباهات
The path is long
چه راه طولانی
And I’m sure I’ll answer for them when I’m gone
و اطمینان دارم وقتی که مردم براشون جوابی دارم
When I’m gone
وقتی که مردم

  • عنوان اثر یه آهنگ که منو یادت بندازه Something To Remind You
  • موضوع متن آهنگ
  • خواننده استیند
  • کد آهنگ ۲۴۲۰۸۷
  • تاریخ انتشار ۶ آذر ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود