متن آهنگ هرگز دوباره عاشق نمیشوم بردلی کوپر

دانلود گلچین بهترین آهنگ های خرداد 99
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ هرگز دوباره عاشق نمیشوم بردلی کوپر

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :

Bradley Cooper I’ll Never Love Again

Wish I could
ایکاش میتونستم
I could have said goodbye
ایکاش میتونستم خداحافظی کنم
I would have said what I wanted to
چیزی میگفتم که دلم میخواست بگم
Maybe even cried for you
شاید هم برای تو گریه میکردم
If I knew it would be the last time
اگر میدونستم که آخرین بار بود
I would have broke my heart in two
قبلم رو به دو قسمت میشکوندم
Tryin’ to save a part of you
سعی میکردم قسمتی از تورو نگه دارم
Don’t want to feel another touch
نمیخوام کسی دیگه ای من رو لمس کنه
Don’t want to start another fire
نمیخوام آتش عشق کسی دیگه ای روشن بشه
Don’t want to know another kiss
نمیخوام کسی دیگه ای من رو ببوسه
No other name falling off my lips
نمیخوام اسم کسی دیگه ای رو لبهایم بیاد
Don’t want to give my heart away
نمیخوام که قبلم رو
To another stranger
به یک غریبه بدم
Or let another day begin
یا اجازه بدم روز دیگه ای آغاز بشه
Won’t even let the sunlight in
حتی نمیذارم خورشید طلوع کنه
No I’ll never love again
نه من دیگه عاشق نمیشم
I’ll never love again
من دیگه عاشق نمیشم
♪♪♪
When we first met
اولین باری که همو دیدیم
I never thought that I would fall
هرگز فکر نمیکردم عاشق شم
I never thought that I’d find myself lyin’ in your
arms
هرگز فکر نمیکردم روزی خودم رو
در آغوش تو پیدا کنم
And I wanna pretend that it’s not true oh baby
that you’re gone
اوه عزیزم میخوام به این تظاهر کنم که
رفتنت حقیقت نداشته
Cause my world keeps turnin’ and turnin’ and
turnin’ and I’m not movin’ on
چون دنیای من به چرخیدن چرخیدن چرخیدن
ادامه میده
♪♪♪
Don’t want to feel another touch
نمیخوام کسی دیگه ای من رو لمس کنه
Don’t want to start another fire
نمیخوام آتش عشق کسی دیگه ای روشن بشه
Don’t want to know another kiss
نمیخوام کسی دیگه ای من رو ببوسه
No other name falling off my lips
نمیخوام اسم کسی دیگه ای رو لبهایم بیاد
Don’t want to give my heart away
نمیخوام که قبلم رو
To another stranger
به یک غریبه بدم
Or let another day begin
یا اجازه بدم روز دیگه ای آغاز بشه
Won’t even let the sunlight in
حتی نمیذارم خورشید طلوع کنه
No I’ll never love again
نه من دیگه عاشق نمیشم
I don’t wanna know this feeling unless it’s you
and me
نمیخوام این حس عاشقی رو بدونم
مگر اینکه فقط من و تو باشیم
I don’t wanna waste a moment
نمیخوام لحظه ای رو هدر بدم
And I don’t wanna give somebody else the
better part of me
نمیخوام به کسی دیگه ای
روی خوب خودم رو بدم
I would rather wait for you
ترجیح میدم برای تو صبر کنم
♪♪♪
Don’t want to feel another touch
نمیخوام کسی دیگه ای من رو لمس کنه
Don’t want to start another fire
نمیخوام آتش عشق کسی دیگه ای روشن بشه
Don’t want to know another kiss
نمیخوام کسی دیگه ای من رو ببوسه
Baby unless they are your lips
عزیزم مگر اینکه لبهای تو باشه
Don’t want to give my heart away
نمیخوام که قبلم رو
To another stranger
به یک غریبه بدم
Or let another day begin
یا اجازه بدم روز دیگه ای آغاز بشه
Won’t even let the sunlight in
حتی نمیذارم خورشید طلوع کنه
No I’ll never love again
نه من دیگه عاشق نمیشم
Never love again
دیگه عاشق نمیشم
Never love again
دیگه عاشق نمیشم
Oh I’ll never love again
من دیگه عاشق نمیشم
♪♪♪

  • عنوان اثر هرگز دوباره عاشق نمیشوم
  • موضوع متن آهنگ
  • خواننده بردلی کوپر
  • کد آهنگ ۱۸۹۰۴۸
  • تاریخ انتشار ۸ اسفند ۱۳۹۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود