متن آهنگ بودن یا نبودن TO BE OR NOT TO BE وان آس

دانلود بهترین آهنگ های آذر 99
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ بودن یا نبودن TO BE OR NOT TO BE وان آس

وان آس TO BE OR NOT TO BE

ONEUS TO BE OR NOT TO BE

밤이 지나면 아침이 오는 것처럼
مث صبح که وقتی شب تموم میشه میاد
당연했던 우리 사이
رابطه ی ما همونطور طبیعی
♪♪♪
뻔하디뻔한 이별의 결말
که آخرش با جدایی معلوم تموم شد
살아도 나는 사는 게 아니야
با اینکه زندم ولی این زندگی نیست
숨 쉴 수가 없어
قادر به نفس کشیدن نیستم
♪♪♪
그립고 참 괴롭다
عذاب میکشم و باز عذاب میکشم
너의 모든 말들이 자꾸 맴돌아
تمام حرفای تو توی سرم میچرخه
(널 잃은 난 숨이 가빠와 (미련만 남아
من بدون تو نفس کم آوردم ( فقط پشیمونی بجا مونده)
미친 듯이 더욱 사랑할걸
حتما دیوانه وار عاشقت بودم
이별은 누구나 같잖아
جدایی برای هر کسی پیش میاد
벼랑 끝에 네 손 잡고 있지 난
ولی در آخر باز هم من دستهای تو رو گرفتم
♪♪♪
왜 왜 진실을 외면했었던 걸까
چرا چرا من حقیقت رو نادیده گرفتم؟!
맨 처음 널 만나기 전으로 돌아가
کاش میشد به قبل از دیدن تو برگردم
차라리 널 모르는 사람이었으면 해
همون بهتر که تو رو نمیشناختم
♪♪♪
너는 내 인생에서
تو زندگی من تو
Dead) 가장 후회되지만, 가장 행복했던 순간)
(مرگ) باعث بیشترین پشیمونیم ولی خوشبخت ترین لحظات زندگی
Dead or alive) 너를 끊어 버리겠어)
(مرگ یا زندگی) تو رو باید تموم کنم
마음속에 너를 죽여야만 다시 살아
تو رو توی قلبم باید بکشم تا بتونم دوباره زندگی کنم
To be or not to be
بودن یا نبودن
♪♪♪
To be or not to be, to be, to be
بودن یا نبودن، بودن، بودن
To be or not to be
بودن یا نبودن
♪♪♪
(Spit out flame)
شعله ور شدن
살거나 죽거나 그게 문제라면서
بودن یا نبودن مسئله این است
내 머리 위에 총구를 겨눠
سرم رو با تفنگ نشونه بگیر
짓밟고 떠나간 이 뻔한 드라마에
این دراما که تهش مشخصه رو پایمال کن و برو
(사랑의 피해자는 결국 둘 다야 (Yah
قربانیِ عشق در آخر هر دو نفریم
(결국 끝엔 피눈물 흘리며 dead (Wow
در آخر اشک خونین ریختن و مرگ
(저 밑으로 가라앉아 (Ooh
و تا تهش رفتن
식어버린 내 몸은 다시 꿈꾸지 못해 난 die
بدن خشک شده ی من دوباره نمیتونه رویا پردازی کنه و من مردم
그립고 참 괴롭다
عذاب میکشم و باز عذاب میکشم
너의 모든 말들이 자꾸 맴돌아
تمام حرفای تو توی سرم میچرخه
싫어했던 널 지우려니까
تویی که بدم میاد ازت رو پاک میکنم
싫어하던 모습만 지워져 가
فقط اون وجه ای که بدم میاد ازت رو پاک میکنم
좋은 것만 남아
تا فقط چیزای خوب بمونه
왜 왜 진실을 외면했었던 걸까
چرا چرا من حقیقت رو نادیده گرفتم؟!
맨 처음 널 만나기 전으로 돌아가
کاش میشد به قبل از دیدن تو برگردم
차라리 널 모르는 사람이었으면 해
همون بهتر که تو رو نمیشناختم
너는 내 인생에서
تو زندگی من تو
Alive) 가장 후회되지만, 가장 행복했던 순간)
(زندگی) باعث بیشترین پشیمونیم ولی خوشبخت ترین لحظات
Dead or alive) 내 마음속에 계속 살아가)
(مرگ یا زندگی) درونِ قلبم باز هم زنده خواهی بود
더 깊게 새겨질 그리움에 난 죽어가
درون دلتنگیِ عمیقِ حک شده من می میرم
♪♪♪
To be or not to be
بودن یا نبودن
To be or not to be, to be, to be
بودن یا نبودن، بودن، بودن
To be or not to be
بودن یا نبودن
♪♪♪
Whoa-oh, whoa-oh
اوووه اوووو
엇갈림 위에 서 있어
어서 내 기억에서 죽어줘
سریع در خاطراتم بمیر
내 기억 속에 살아줘
در خاطراتم زنده بمون
?대답해봐, dead or alive
جواب بده، مرگ یا زندگی؟!
선택은 오직 하나
انتخاب فقط یکیست
(Dead) 가장 후회되지만, 가장 행복했던 순간
(مرگ) باعث بیشترین پشیمونیم ولی خوشبخت ترین لحظات زندگی
To be or not to be, to be or not to be
بودن یا نبون، بودن یا نبودن
마음속에 너를 죽여야만 다시 살아
تو رو توی قلبم باید بکشم تا بتونم دوباره زندگی کنم
♪♪♪
To be or not to be
بودن یا نبودن
♪♪♪
To be or not to be, to be, to be
بودن یا نبودن، بودن، بودن
To be or not to be
بودن یا نبودن

  • عنوان اثر بودن یا نبودن TO BE OR NOT TO BE
  • موضوع متن آهنگ
  • خواننده وان آس
  • کد آهنگ ۲۴۲۵۶۲
  • تاریخ انتشار ۱۱ آذر ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود