متن آهنگ بر روی من ببار Rain On Me آریانا گرانده و لیدی گاگا

دانلود گلچین بهترین آهنگ های تیر 99
Data Analyst ahaang.com

متن آهنگ بر روی من ببار Rain On Me آریانا گرانده و لیدی گاگا

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :
لیدی گاگا Rain On Me

Lady Gaga Rain On Me

I didn’t ask for a free ride
من ازت یه رسوندن مفتی نخواستم
I only asked you to show me a real good time
من فقط ازت یه خوب گذروندن وقت خواستم
I never asked for the rainfall
من هیچ وقت ازت اینکه باران بباره نخواستم
At least I showed up, you showed me nothing at all
حداقل من اومدم ولی تو هیچ کاری نکردی
♪♪♪
It’s coming down on me
داره رو من میریزه
Water like misery
بدبختی مثل آب
It’s coming down on me
داره رو من میریزه
I’m ready, rain on me
من آماده ام، رو من ببار
♪♪♪
I’d rather be dry, but at least I’m alive
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
I’d rather be dry, but at least I’m alive
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
Rain on me
رو من ببار
♪♪♪
Rain on me
رو من ببار
Mmh, oh yeah, baby
ممم، اوه آره، عزیزم
Rain on me
رو من ببار
♪♪♪
Livin’ in a world where no one’s innocent
تو دنیایی زندگی میکنیم که هیچکی توش بی گناه نیست
Oh, but at least we try, mmh
اوه، ولی حداقلش ما تلاش میکنیم، ممم
Gotta live my truth, not keep it bottled in
باید حقیقتم رو زندگی کنم، نباید مخفیش کنم
So I don’t lose my mind, baby, yeah
تا عقلم رو از دست ندم، آره
♪♪♪
(I can feel it on my skin (It’s coming down on me
میتونم رو پوستم احساسش کنم (داره رو من میریزه)
(Teardrops on my face (Water like misery
اشکها رو صورتم (آب مثل بدبختی)
(Let it wash away my sins (It’s coming down on me
بزار گناهام رو بشوره (داره رو من میریزه)
Let it wash away, yeah
بزار بشوره، آره
♪♪♪
I’d rather be dry, but at least I’m alive
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
I’d rather be dry, but at least I’m alive
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
Rain (Rain) on (On) me
ببار (ببار) رو (رو) من
♪♪♪
Rain on me
رو من ببار
Rain on me
رو من ببار
Oh yeah, yeah
اوه آره، آره
Rain on me, ooh yeah
رو من ببار، اووه آره
Rain on me
رو من ببار
Rain on me, ooh
رو من ببار، اووه
♪♪♪
Hands up to the sky
دستها بالا رو به آسمون
I’ll be your galaxy
من کهکشان تو خواهم بود
I’m about to fly
من میخوام که پرواز کنم
Rain on me, tsunami
رو من ببار، سونامی
Hands up to the sky
دستها بالا رو به آسمون
I’ll be your galaxy
من کهکشان تو خواهم بود
I’m about to fly
من میخوام که پرواز کنم
(Rain on me (Rain on me
رو من ببار (رو من ببار)
♪♪♪
(I’d rather be dry, but at least I’m alive (Rain on me
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم (رو من ببار)
Rain on me, rain, rain
رو من ببار، ببار، ببار
(Rain on me, rain, rain (Rain on me
رو من ببار، ببار، ببار (رو من ببار)
(I’d rather be dry, but at least I’m alive (At least I’m alive
من ترجیح میدم خشک باشم، ولی حداقلش زنده هستم (حداقلش زنده هستم)
(Rain on me, rain, rain (Rain on me
رو من ببار، ببار، ببار (رو من ببار)
(Rain on me (Rain on me
رو من ببار (رو من ببار)
♪♪♪
I hear the thunder coming down
من طوفان رو میشنوم که داره میاد
?Won’t you rain on me
نمیخوای که رو من بباری؟
(Eh, eh, yeah (Rain on, woo
اِه، اِه، آره (ببار رو، ووو)
I hear the thunder coming down
من طوفان رو میشنوم که داره میاد
?Won’t you rain on me
نمیخوای که رو من بباری؟
Eh, eh, yeah
اِ، اِ، آره
Rain on me
رو من ببار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود