بذل و بخشش در چارچوب قانون

دانلود گلچین آهنگ های خرداد 1403 تور کربلا و نجف
Data Analyst ahaang.com
بذل و بخشش در چارچوب قانون
بذل و بخشش در چارچوب قانون

در حقوق، “عقد هبه” یک نوع قرارداد است که به‌موجب آن، شخصی (واهب) به شخص دیگر (موهوب له) به طور رایگان و بدون انتظار مقابل چیزی را منتقل یا واگذار می‌کند. برخی از ویژگی های اصلی عقد هبه عبارت‌اند از:

 1. انتقال مالکیت یک چیز به طور رایگان و بدون هیچ مقابل از طرف موهوب له.
 2. عقد هبه ممکن است شامل اموال منقول (مثل وجه نقد، اشیا، …) یا غیر منقول (مثل امالک و مستغلات) باشد.
 3. در هبه، واهب به طور ارادی و آگاهانه مالکیت چیزی را به موهوب له منتقل می‌کند.
 4. هبه ممکن است مشروط به شرایطی توسط واهب باشد که موهوب له باید رعایت کند.
 5. برای انعقاد قرارداد هبه، تسلیم عین مورد هبه به موهوب له ضروری است.

در مجموع، عقد هبه یک روش مهم برای انتقال مالکیت به طور رایگان است که در حقوق ایران و بسیاری کشورها مطرح شده است.

معنی لغوی هبه

لغوی، “هبه” به معنای “بخشش” و “اعطای چیزی به دیگری به طور رایگان و بدون چشمداشت” است.

در فرهنگ لغات فارسی، هبه به معانی زیر تعریف شده است:

 1. بخشش و اعطای چیزی به طور رایگان و بدون چشم‌داشت به دیگری
 2. بذل و عطا کردن
 3. صدقه دادن
 4. واگذاری مالکیت چیزی به دیگری بدون مقابل

در لغت‌نامه‌های عربی نیز هبه به معنای “اعطای مال به دیگری به طور رایگان بدون عوض” تعریف شده است.

پس به‌ طور کلی، هبه در معنای لغوی به معنای بخشش، اعطا و واگذاری چیزی به دیگری به‌ صورت رایگان و بدون مطالبه چیزی در قبال آن است. این معنای لغوی هبه سپس در حقوق به‌ عنوان یک عقد یا قرارداد خاص مطرح شده است. یکی از موارد شکایت از کارفرما به دلیل اختلاف نظر در خصوص بخشش کارفرما به کارگر است که آیا هبه واقع شده یا نه.

تعریف حقوقی عقد هبه

عقد هبه در حقوق ایران به شرح زیر تعریف می‌شود:

هبه به معنای واقعی آن عبارت است از انتقال مالکیت مال به‌ صورت رایگان و بدون در نظر گرفتن عوض از سوی واهب (فرد بخشنده) به موهوب‌له (فرد دریافت‌کننده).

در تعریف حقوقی عقد هبه، چند نکته مهم وجود دارد:

 1. انتقال مالکیت: در هبه، واهب مالکیت مال را به طور رایگان و دائم به موهوب له منتقل می‌کند.
 2. رایگان بودن: هبه یک عقد رایگان است و واهب هیچ چیزی در مقابل دریافت نمی‌کند.
 3. عدم وجود عوض: در هبه، موهوب له هیچ پرداختی در مقابل مال دریافتی انجام نمی‌دهد.
 4. انتقال دائم مالکیت: مالکیت مال به طور کامل و دائم از واهب به موهوب له منتقل می‌شود.

بنابراین هبه یک عقد تملیکی، رایگان و عینی در حقوق ایران است که منجر به انتقال دائم مالکیت مال از واهب به موهوب له می‌شود.

ویژگی های عقد هبه

عقد هبه در حقوق ایران دارای چند ویژگی مهم است:

 1. عقد رایگان:

هبه یک عقد رایگان است و واهب مالکیت مال را بدون دریافت هرگونه مقابل به موهوب له منتقل می‌کند.

 1. عقد تملیکی:

در هبه، واهب مالکیت مال موهوب را به طور کامل و دائم به موهوب له منتقل می‌کند.

 1. عقد عینی:

برای انعقاد صحیح هبه، تسلیم مال موهوب از سوی واهب به موهوب له ضروری است.

تا زمانی که تسلیم مال صورت نگرفته باشد، هبه محقق نشده و قابل‌اجرا نخواهد بود.

 1. عقد غیر لازم:

هبه یک عقد غیر لازم است و هر یک از طرفین (واهب یا موهوب له) می‌توانند آن را فسخ کنند.

 1. عقد قابل رد و استرداد:

واهب می‌تواند هبه را رد کرده و مال موهوب را استرداد کند در مواردی مانند نیازمندی واهب به مال موهوب.

این ویژگی‌ها هبه را به‌عنوان یک عقد خاص در نظام حقوقی ایران مشخص می‌کند.

شرایط تحقق عقد هبه

برای تحقق عقد هبه، شرایط زیر باید رعایت شود:

 1. اهلیت طرفین:

واهب (بخشنده) و موهوب له (دریافت‌کننده) باید دارای اهلیت عقد هبه باشند. به عبارتی باید عاقل، رشید و بالغ باشند.

 1. تراضی طرفین:

واهب باید به‌ صورت آگاهانه و به میل خود، قصد انتقال مالکیت مال را به موهوب له داشته باشد.

موهوب له نیز باید تمایل به قبول هبه را داشته باشد.

 1. محل هبه:

مال موهوبه باید مالی معین و قابل تملک باشد.

مال موهوبه نباید در حکم مال غیر قابل تملک باشد.

 1. سبب هبه:

واهب باید انگیزه و دلیل مشخصی برای انجام هبه داشته باشد.

این سبب می‌تواند عاطفی، دینی، اخلاقی یا اجتماعی باشد.

 1. سند هبه:

هبه باید با تنظیم سند رسمی در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.

در صورت رعایت این شرایط، عقد هبه به‌ درستی تشکیل شده و دارای آثار حقوقی قابل پیگرد توسط وکیل است خواهد بود.

 

هبه در حقوق چه نوع قراردادی محسوب می‌شود؟

در حقوق ایران، هبه یک نوع قرارداد عینی و تملیکی محسوب می‌شود:

 1. قرارداد عینی:

هبه از جمله قراردادهای عینی است که برای تحقق و انعقاد آن، تسلیم مال موهوب از سوی واهب به موهوب له ضروری است.

تا زمانی که تسلیم مال صورت نگرفته باشد، هبه محقق نشده و قابل‌اجرا نخواهد بود.

 1. قرارداد تملیکی:

در هبه، واهب مالکیت مال خود را به طور رایگان و بدون مطالبه عوض به موهوب له منتقل می‌کند.

انتقال مالکیت در هبه از ویژگی‌های اصلی این نوع قرارداد است.

بنابراین، هبه به‌عنوان یک قرارداد حقوقی، یک قرارداد عینی و تملیکی محسوب می‌شود که به‌موجب آن، واهب مالکیت مال خود را به طور رایگان به موهوب له منتقل می‌کند.

شرایط و الزامات قانونی برای انعقاد عقد هبه

برای انعقاد صحیح عقد هبه در حقوق ایران، شرایط و الزامات قانونی متعددی وجود دارد که باید رعایت شوند. برخی از مهم‌ترین این شرایط و الزامات عبارت‌اند از:

 1. رضایت و اهلیت طرفین: واهب و موهوب له باید دارای اهلیت قانونی برای انجام معاملات باشند و به طور آگاهانه و داوطلبانه بر انجام هبه توافق کنند.
 2. تسلیم مال موهوب: انتقال مالکیت در هبه مستلزم تسلیم عین مال موهوب از سوی واهب به موهوب له است.
 3. عدم شرط عوض: هبه باید بدون هرگونه شرط یا مقابل از سوی موهوب له انجام شود.
 4. رعایت شکل مقرر قانونی: هبه باید با رعایت تشریفات و اشکال مقرر در قانون (مانند تنظیم سند رسمی) انجام شود.
 5. حدود هبه: میزان و حدود مال موهوب باید به طور دقیق مشخص شود.
 6. عدم نقض حقوق ثالثان: هبه نباید به نحوی انجام شود که به حقوق اشخاص ثالث ضرری وارد کند.

چه مواردی باعث می‌شود واهب بتواند هبه را فسخ کند؟

بر اساس قوانین حقوقی ایران، واهب می‌تواند در موارد زیر هبه را فسخ کند:

 1. نیازمندی واهب به مال موهوب:

اگر پس از انجام هبه، واهب به مال موهوب نیازمند شود، می‌تواند هبه را فسخ کرده و مال را استرداد کند.

این مورد از فسخ هبه به “حق رجوع” واهب معروف است.

به عنوان مثال در جلسات مشاوره حقوقی طلاق یکی از موارد مطرح شده نیاز فرد به کادوهایی است که به همسر خود بخشیده است.

 1. عدم انتفاع موهوب له از مال موهوب:

اگر موهوب له از مال موهوب استفاده نکند و آن را معطل بگذارد، واهب می‌تواند هبه را فسخ کند.

 1. عدم وفای موهوب له به شرط:

چنانچه موهوب له به شرطی که در هنگام هبه گذاشته شده عمل نکند، واهب می‌تواند هبه را فسخ کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پخش سراسری موزیک

شما در رسانه آهنگ و معتبرترین وبسایت های موسیقی ایرانی توضیحات بیشتر ...
برقراری تماس از طریق تلگرام aminka90@
پلیر رسانه آهنگ
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود